Pootafdruk

Toegankelijkheid

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Toegankelijkheidsverklaring

Onze website bestaat sinds augustus 2023. Binnenkort laten we de digitale toegankelijkheid van deze website onderzoeken.

Problemen met toegankelijkheid melden

Als u een probleem met de toegankelijkheid tegenkomt op deze website, laat het ons dan weten via een mail naarΒ communicatie@diamant-groep.nl

Geef daarbij aan:

  • het probleem waar u tegenaan loopt
  • de link naar de pagina waar het over gaat
  • welke browser en welke versie u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Safari of Google Chrome)
  • of u hulpmiddelen gebruikt zoals een schermlezer, schermvergrotingssoftware, spraakherkenningssoftware

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen viaΒ https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

over ons

Dierenopvang Hart van Brabant is in beheer van deΒ Diamant-groep.

Dat doen we voor en in opdracht van de gemeentenΒ Goirle, Baarle-Nassau, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Tilburg. Meer over ons.