Periodieke schenking

Wil jij met regelmaat – periodiek – schenken aan onze dieren? Daar zijn wij en vooral onze dieren heel blij mee. En de belastingdienst maakt dat heel aantrekkelijk. Een periodieke schenking is namelijk aftrekbaar van de belasting als:

β€’ De ontvangende organisatie de ANBI-status heeft. Dat heeft Dierenopvang Hart van Brabant.
β€’ De schenking tenminste vijf jaar lang een jaarlijks gelijk bedrag betreft.
β€’ De schenking vastligt in een schriftelijke overeenkomst. Zowel jij als schenker, als wij als ontvanger moeten in het bezit zijn van een exemplaar om eventueel aan de belastingdienst te kunnen overleggen.

Periodiek schenken?

Vul dan het formulier twee keer in. Onderteken het en stuur het naar ons toe of geef het af.
Dierenopvang Hart van Brabant
T.a.v. Harrie Backx
Wielevenweg 20
5048 CL Tilburg

KvK-nummer Diamant-groep: 17257648

En dan?

Zodra wij de overeenkomst hebben ontvangen, tekenen wij ze en sturen er één naar je terug.

Meer informatie?

Wil je meer weten over een periodieke schenking aan Dierenopvang Hart van Brabant? Neem dan gerust contact op met Harrie Backx, Manager Dierenopvang Hart van Brabant: 013 – 543 52 09.