Pootafdruk

Euthanasiebeleid

Dierenopvang Hart van Brabant heeft soms te maken met het euthanaseren van dieren. Dit gebeurt alleen bij:

  • ernstig zieke dieren;
  • en dieren met een risicovolle gedragstoornis.

Dierenopvang Hart van Brabant volgt hierin strikt de regelgeving vanuit de ‘Erkenningsregeling Asielen‘. Dieren die onderdak vinden bij Dierenopvang Hart van Brabant blijven net zo lang bij ons totdat ze een nieuw baasje vinden.Β 

De beslissing tot euthanasie om medische reden wordt genomen door de dierenarts. Bij risicovol gedrag ligt de besluitvorming tot euthanasie bij een euthanasiecommissie. Conform het keurmerk ‘Erkenningsregeling Asielen‘ is deze commissie samengesteld met externe onafhankelijke deskundigen. Terbeoordeling van het gedrag wordt altijd externe deskundigheid geraadpleegd.Β